LA ESPUMA DE LAS OLAS QUE ROMPEN SOBRE LAS ROCAS.

L'ESCUMA DE LES ONES QUE TRENCEN SOBRE LES ROQUES.

BLANC ESCUMA | Ref.: C701